Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over onze dienstverlening?

Solid4U Accountants & Belastingadviseurs B.V. heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Uiteraard geldt dit voor de vaktechnische kwaliteit, maar zeker ook voor de kwaliteit van andere aspecten van onze dienstverlening.

Hoewel wij continue investeren in het op peil houden en verbeteren van onze kwaliteit kunnen wij niet voorkomen, dat er onverhoopt iets niet naar tevredenheid van onze cliënten verloopt. Mocht dit zich voordoen dan is uw relatiebeheerder daarvoor het eerste aanspreekpunt. Wanneer u niet tevreden bent met de wijze waarop uw relatiebeheerder uw klacht in ontvangst neemt of als u de klacht niet aan hem wenst kenbaar te maken, dan verzoeken wij u uw klacht schriftelijk in te dienen:

Solid4U Accountants & Belastingadviseurs B.V.
t.a.v. de directie
Wilhelminapark 19
4818 SL  BREDA

Gelieve duidelijk uw naam, de naam van uw relatiebeheerder en de aard van de klacht aan te geven. Na ontvangst van uw melding krijgt u te allen tijde bericht van ons.

Solid4U is a member of the UK200 Group, the leading membership association of independent accountants and lawyers in the UK.